10 อันดับ “เบียร์” ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก

เบียร์ เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งประเภทเบียร์ที่คนทั่วโลกนิยมดื่มมากที่สุด คือเบียร์ลาเกอร์ (Lager Beer) ที่ครองสัดส่วนกว่า 75% ของเบียร์ทั้งหมด

ข้อมูลจากบริษัทวิจัย ฟอร์จูน บิสซิเนส อินไซต์ (Fortune Business Insight) ระบุว่า ตลาดเบียร์ทั่วโลกในปี 2022 มีมูลค่าประมาณ 793,374 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนปี 2023 มีมูลค่าประมาณ 821,390 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตเป็น 1,072,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2030

หมวดหมู่ของเบียร์ในตลาดแบ่งออกเป็น เบียร์พรีเมี่ยม กับเบียร์มาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันเบียร์พรีเมี่ยมครองสัดส่วนในตลาดโลกมากกว่า และคาดการณ์ตลาดในอนาคตก็เช่นกัน มีข้อมูลจากบัดไวเซอร์ (Budweiser Brewing Company) ประมาณการว่า สัดส่วน 70% ของการบริโภคเบียร์ทั้งหมดในโลกจะเป็นของเบียร์พรีเมี่ยมหรือซูเปอร์พรีเมี่ยมภายในปี 2025 

ด้วยความสนใจที่ผู้คนในสังคมมีต่อ “เบียร์” อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ “ประชาชาติธุรกิจ” จึงอยากชวนมาดู 10 อันดับ “แบรนด์เบียร์” ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกในปี 2023 

1.Budweiser มูลค่า 12,958 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

2.Heineken  มูลค่า 12,667 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

3.Corona มูลค่า 9,107 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

4.Bad Light มูลค่า 6,930 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

5.Brahma มูลค่า 6,580 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

6.Michelob Ultra มูลค่า 6,517 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

7.Skol มูลค่า 5,790 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

8.Guiness มูลค่า 4,513 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

9.Stella Artois มูลค่า 4,057 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

10.Tecate มูลค่า 3,998 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ขอขอบคุณบทความจาก : prachachat